Tại sao họ lại kích động biểu tình, gây rối ở Việt Nam?

Biểu tình đòi “được thở”, đòi công lý, tự do, dân chủ ở Mỹ lan rộng. Tuyệt nhiên không thấy đám những người Việt tự nhận là nhà “dân chủ”, “nhân quyền” lên tiếng và tham gia đòi công lý.

Tại sao?

Vì họ rất hèn nhát và nô lệ, họ không bao giờ dám cao giọng ở nơi họ sống. Vì họ sợ mất “hàm răng”, mất mấy đồng tài trợ bẩn thỉu để chống phá cộng sản, vì thân phận ở nhờ ngoại bang nên họ sợ không còn chốn dung thân…. Nhiều lý do lắm….

1- Vì tư tưởng chống phá của kẻ thua cuộc, nhưng bao nhiêu năm vẫn còn thù hận mặc dù Việt Nam luôn mở rộng vòng tay.

2- Vì những đồng USD bẩn của các thế lực thù địch giao cho để làm những việc đó.

3- Vì đơn giản Việt Nam bây giờ không phải là nơi định cư của họ.

4- Vì họ muốn Việt Nam quay lại thời kỳ nô lệ, họ muốn ngoại bang nhảy vào lãnh đạo Việt Nam. Muốn “đưa voi về giày mả tổ”.

5- Vì họ ghen tỵ, họ không muốn Việt Nam ổn định và phát triển, dân giàu nước mạnh, xã hội tự do, dân chủ, văn minh.

6- Vì sự ảo tưởng của một vài thằng nhãi, óc ngắn, tay không cầm vững cái búa mà đòi mơ tưởng lật đổ chính quyền nhân dân Việt Nam.

7- Vì họ không muốn Việt Nam hòa bình, họ muốn Việt Nam trở lại chiến tranh và chết chóc….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *