NHỚ LỜI BÁC DẠY TRONG NGÀY HỘI NON SÔNG

Ngày 23/5/2021, ngày toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ta nhớ lại cách đây 75 năm, lời kêu gọi toàn thể quốc dân đi bầu cử của Bác vẫn còn vẹn nguyên giá trị và có ý nghĩa lịch sử to lớn cho đến ngày nay.

Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2/9/1945, tại Quãng trường Ba Đình lịch sử,  Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay ngày sau đó, 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, các thành viên của chính phủ đều nhất trí tán thành 6 vấn đề cấp bách mà Bác đề ra, trong đó có việc bầu cử: “Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, soạn thảo Hiến pháp dân chủ”. 

Để cho công việc tổng tuyển cử hiệu quả, Bác chuẩn bị rất chu đáo, cẩn trọng và tích cực kêu gọi mọi người dân hãy hưởng ứng để phát huy quyền dân chủ của mình. Nhằm cho toàn dân hiểu được sứ mệnh của mình trong việc lựa chọn người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên báo Cứu Quốc số 130, ngày 31/12/1945, Người đã đăng bài viết “Ý nghĩa Tổng tuyển cử’”. Bài viết đoạn như sau: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì có quyền đi bầu cử… Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng, tức là dân chủ, đoàn kết…”.

Hơn thế nữa, trước ngày Tổng tuyển cử, Người còn viết lời kêu gọi đến toàn dân hưởng ứng nhiệt tình tham dự ngày hội của non sông. Bài viết “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiểu” được đăng trên báo Cứu quốc số 135, ngày 5/6/1946: “Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946. Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình…”. 

Vì thế, ngày 23/5/2021, tất cả cử tri cả nước hãy khắc ghi lời dạy của Bác, hãy phát huy quyền dân chủ của mình, hãy hưởng ứng nhiệt tình đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cử tri hãy sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức vẹn tài để thay mặt cho nhân dân gánh trọng trách đối với đất nước, vượt qua mọi khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nước ta vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *