30/4- ngày tháng không quên

Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc lập vào ngày 30/4 năm 1975 đã đánh dấu lịch sử dân tộc Việt Nam bước sang một trang mới đây sáng tươi huy hoàng. Kể từ ngày ấy, non sông liền một dãy, Bắc Nam sum họp một nhà, hòa bình, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam được thiết lập. Cũng từ đó, toàn dân ta một lòng một dạ trung thành với “Cờ đỏ sao vàng”, nguyện đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sáng với sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt nhân dân ta đi tử thắng lợi này đến thắng lợi khác và giành độc lập, tự do, dân chủ về mình. Sau cuộc chiến, Đảng tiếp tục cùng nhân dẫn khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước phát triển, mang lại ấm no, hạnh phúc cho toàn dân. Đến hôm nay, nước ta thực sự đổi mới, phát triển, tự hào sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau 76 năm không ngừng lớn mạnh, Đảng và nhân dân Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục… Càng minh chứng cho con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.

Ấy vậy mà, những kẻ gây nên lầm than, khổ đau cho nhân dân Việt Nam – những kẻ bại trận- bọn “3 que xỏ lá” chưa chấp nhận sự thật. Chúng âm mưu phá hoại đất nước ta một lần nữa. Chúng xem ngày 30/4 là ngày “Quốc hận” và rêu rao đòi bỏ việc tổ chức kỷ niệm ngày 30/4 hàng năm. Chúng âm mưu ru ngủ dân ta bằng những luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thậm chí chúng còn vẽ vời cải gọi là “dân chủ” “tự do” rởm đời để lôi kéo nhân dân chống lại Đảng và Nhà nước.

Nhưng đã là một người dân của đất nước Việt Nam, mang trong mình dòng máu tiên rồng, máu đỏ, da vàng thì làm sao có thể quên được tội ác mà bạn Mỹ, ngụy, chế độ Việt Nam Cộng hòa đã gây ra cho nhân dân, đồng bảo ta. Bọn ngụy nhu nhược sẵn sàng dâng đất nước mình cho nước khác, sẵn sàng bắn bỏ, chà đạp đồng bảo để chiều ý kẻ xâm lược. Chúng ăn sung mặc sướng trong khi người dân đói nghèo lầm than, chịu cảnh bom rơi đạn dội trên đầu mỗi ngày. Thử hỏi có người dân Việt nào quên được quá khứ này chứ.

Trong thời kỳ hội nhập, các nước trên thế giới đều là bạn. Nhưng quá khứ đau thương vẫn là quá khứ không thể nào quên được. Tội ác chiến tranh xâm lược của đế quốc vẫn còn đó, hậu quả chế độ cũ vẫn còn dai dẳng. Là một người dân Việt Nam ta không thể nào xóa bỏ những ký ức này. Chúng ta luôn nhớ về quá khứ để trân trọng hiện tại. Và ngày 30/4 hàng năm vẫn luôn là ngày hội lớn của dân tộc.

Mỗi người dân cần cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong trong và ngoài nước. Tuyệt đối không nghe theo những luận điệu xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn tin tưởng và một lòng một dạ trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Làm như vậy chính là mỗi người đang tự bảo vệ tự do, ấm no, hạnh phúc của bản thân mình và của cả dân tộc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *