Những trò ma quỷ của Trần Ngọc Sương đằng sau cái gọi là “Hội thánh em”

Sở dĩ sử dụng cụm từ những trò “ma quỷ” ở đây của ông Trần Ngọc Sương là vì những việc làm gần đây của ông là “vô pháp, vô thiên”, lợi dụng danh nghĩa đạo Cao đài mà làm điều “xằn bậy”, trái với “Tân luật pháp chánh truyền” và vi phạm nghiêm trọng đạo đức, tư cách của một người theo tôn giáo Cao đài Tây Ninh nói riêng và vi phạm pháp luật nói chung, cụ thể:

Hiện nay, ông Sương bị Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh trục xuất ra khỏi đạo là một điều “Sỉ nhục” đối với một người là tín đồ Cao đài, khi bị tước hết danh dự của một người đạo, y tự cho mình không phải là người tín đồ tôn giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa thánh Tây Ninh (gọi tắt là Cao đài Tây Ninh) mà là người của đạo Cao đài 1926 – Hội thánh em, thử hỏi Hội thánh em thì người sáng lập ra cái tổ chức này hiện là ai, giáo lý, giáo luật là gì? Có lẽ ông Sương sẽ trả lời người đứng đầu đó là ông rồi!? Bởi vì hiện tại ông tự cho mình là một bậc “Thánh nhân Cao đài tái thế” có thể thay thế tất cả các chức sắc, chắc việc đi hành đạo tất cả các nơi trên Đất nước Việt Nam này, ông ta có thể gom tất cả các “Linh vị” của những người đã “qui liễu” về một nơi để cúng cầu siêu cho các linh hồn?!, bất chấp, không cần xin phép ai kể cả chính quyền địa phương; nếu căn cứ vào Điều 18 phần Thế Luật “Tân luật Pháp Chánh truyền” có chỉ rõ “Việc cầu siêu cho vong linh trong tuần cửu cửu và đến lúc Tiểu, Đại tường, thì do nơi Thánh thất sở tại mà cầu lễ. Bổn đạo trong Họ, nếu có mời, phải đến mà cầu nguyện” thì việc làm này của ông Sương có thể khẳng định là hoàn toàn sai trái, thử nghĩ các vong linh được ông ta cúng như vậy có được “siêu thăng tịnh độ” hay không?. 

Ngoài ra, ông Sương hiện không còn tư cách là người đạo Cao đài Tây Ninh nhưng lại tự xưng mình là Chánh trị sự đi hành đạo các nơi, với bản chất “xảo ngôn, vọng ngữ” của mình mà chà đạp lên tư cách của người đạo Cao đài Tây Ninh, miệng lúc nào cũng hô hào là “Liên hiệp chư môn đệ, gìn giữ luật lệ Cao đài” nhưng bản thân ông lại làm trái hoàn toàn với Tân luật Pháp Chánh truyền, thử hỏi với vai trò của ông ta thì có tư cách gì đến địa phương khác để chứng đàn cúng, làm lễ An vị, Thượng tượng, nhập môn và cấp sớ cầu đạo cho người khác. Nếu một người đạo có am hiểu về giáo lý, giáo luật của tôn giáo Cao đài Tây Ninh thì không ai làm những điều “Vô pháp, vô thiên” như thế, vì trong Tân luật pháp Chánh truyền có ghi rõ: “Cấm Chánh trị sự không đặng phép lấn địa phận của người đồng phẩm, không đặng đi nơi khác mà hành chánh”,

Đặc biệt, ông Sương cùng một số người (trong đó có hơn 2/3 là gia đình bên vợ của ông) “bày trò” tự lập ra trại hòm phước thiện với bảng hiệu là “Trại hòm phước thiện Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa thánh Tây Ninh” để gạt gẫm người đời, có lẽ ông có nhầm lẫn giữa “Cao đài 1926”, “Hội thánh em” với “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa thánh Tây Ninh”, “Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh” hiện nay là một hay không?! Nhưng thật sự ông không nhầm lẫn mà cố tình “mạo danh” để thành lập một đường dây “Dịch vụ mai táng” để lấy “danh tiếng” và thu lợi một cách công khai, bởi vì theo quy định xe Thuyền Bát nhã chỉ đưa Linh cửu những người đã mất là đạo hữu, chức việc, chức sắc trong đạo Cao đài Tây Ninh về nơi an nghĩ; nhưng đối với nhóm ông 5 Sương thì có thể đưa Linh cửu tất cả, thậm chí là người theo đạo Thiên chúa, Tin lành, Phật giáo… Điều này có đúng với Đạo Cao đài không? Phải chăng đây là một “Tà môn ngoại đạo”, “buôn Thần bán Thánh”; cũng có thể đúng vì hiện nay ông Sương đã không còn là người Đạo Cao đài nữa nên ông có thể làm điều “xằn bậy” như vậy. Thiết nghĩ ,với những chiêu trò vớ vẫn của ông Sương hiện nay chỉ có thể lừa gạt những người chưa hiểu rõ về giáo lý, giáo luật của Đạo Cao đài Tây Ninh, còn những người có đọc qua kinh sách và nhập môn đạo Cao đài lâu năm thì không ai không nhìn thấy những điều sai trái, bẩn thiểu này.

Thông qua bài viết này, là một tín đồ Đạo Cao đài Tây Ninh, hiền đệ rất bức xúc về những việc làm sai trái của Trần Ngọc Sương; những thông tin sử dụng là có thật; rất mong chính quyền, ban, ngành chức năng, Hội thánh Cao đài Tây Ninh vào cuộc có biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với những hành vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *