Chính luận

VIỆT NAM KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ “NHÀ XUẤT BẢN TỰ DO”

Việc các báo đài phản động, các tổ chức phi chính phủ thiếu thiện cảm với Việt Nam “yêu cầu VN thôi trấn áp” một NXB không có thật theo quy định pháp luật là một hành động vu khống trắng trợn, với mục đích xấu, bảo vệ cho những tổ chức, cá nhân phạm pháp