Tháng: Tháng Một 2020

Nổ súng

Ngày tết định chả nói đến vấn đề mất mát buồn đau, nhưng cứ nghĩ…