Tháng: Tháng Mười 2019

CPJ LẠI ĐƯA RA BÁO CÁO SAI LỆCH VỀ VIỆT NAM

việc CPJ đưa ra báo cáo bịa đặt chuyện ở Việt Nam “tự do báo chí bị bóp nghẹt” hay “bịt miệng đối lập”, rồi thì câu chuyện không tưởng “nhà báo bị đàn áp”… đã gây bức xúc dư luận vì cách làm ăn thiếu trung thực, thiếu chuyên nghiệp